การก่อสร้างปราสาทนครวัด


ในราวปีพ.ศ.1683 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ทรงมีบัญชาให้สร้างปราสาทนครวัด เพื่อเป็นศาสนสถานประจำพระนครถวายแด่พระวิษณุ และเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง กล่าวกันว่าการก่อสร้างนั้น ใช้เวลาประมาณ 40 ปี ใช้หินทั้งหมดรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ช้างลากหิน 5,000 เชือก และแรงงานในการก่อสร้างนับล้านคน เหตุการณ์ : การก่อสร้างปราสาทนครวัด Year 1140 in Angkor Wat, Cambodia

#นครวด #พระเจาสรยวรมนท2 #อาณาจกรขอม

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon