ปราสาทเอะโดะ อดีตศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลโชกุน และพระราชวังของพระจักรพรรดิในปัจจุบัน


ปราสาทเอโดะ เริ่มก่อสร้างในปี 1457 และเป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลบาคุฝุของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะตลอด 200 กว่าปี จนกระทั่งถึงช่วงการปฏิรูปเมจิ ซึ่งทำให้รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะล่มสลายลงในปี 1868 ส่งผลให้โชกุนโทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ต้องย้ายออกจากปราสาทเอโดะและปราสาทก็ตกเป็นของราชสำนัก จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและราชสำนัก ก็ได้ย้ายจากพระราชวังที่เกียวโตมายังปราสาทเอะโดะและโปรดฯให้เปลี่ยนนามปราสาทเป็น "ปราสาทโทเก" (東京城 Tōkei-jō) และในปี 1869 ปราสาทก็ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "ปราสาทโค" (皇城 Kōjō)

ในยุคเมจิ โครงสร้างแบบแปลนส่วนใหญ่ของปราสาทเอโดะเดิมนั้นค่อยๆหายไป บางอาคารก็ถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างตำหนักหรือราชมนเทียรอื่นๆ ในขณะที่บางตำหนักก็เสียหายจากแผ่นดินไหวและไฟไหม้ เหล่าพระราชมนเทียรที่สร้างขึ้นในสมัยเมจินั้น แทบจะทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากไม้ ซึ่งภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ในขณะที่ภายในมีการประยุกต์สถาปัตกรรมญี่ปุ่นเข้ากับยุโรป ซึ่งเป็นที่นิยมในศตวรรษที่ 19

ในปลายรัชสมัยจักรพรรดิไทโชช่วงต้นรัชสมัยจักรพรรดิโชวะ เริ่มมีอาคารบางส่วนที่สร้างด้วยคอนกรีต เช่น สำนักงานของกระทรวงพระราชวังและคณะองคมนตรี ซึ่งโครงสร้างประกอบกับองค์ประกอบแบบญี่ปุ่นเหล่านี้ช่วยให้พระราชวังดูทันสมัยมากขึ้น โดยที่ยังสามารถรักษาให้ทุกส่วนของพระราชวังสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นได้

#edo #castle #edocastle #เอโดะ #โตเกยว

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon