พระราชพิธีชักพระในสมัยรัชกาลที่1


ในปีพ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย ล่องแพมายังกรุงเทพฯ เพื่อนำมา ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ โดยทรงเสด็จฯร่วมขบวนตั้งแต่ท่าพระจนถึงวัดสุทัศน์ และเมื่อชักพระขึ้นจากแพทางประตูท่าช้างแล้ว ไม่สามารถเข้าประตูได้จึงต้องรื้อกำแพงประตูลง เหตุการณ์ : พระราชพิธีชักพระในสมัยรัชกาลที่1 Year 1808 in Bangkok

#พระพทธยอดฟาจฬาโลกมหาราช #พระศรศากยมน #วดสทศนเทพวราราม #ประตทาชาง #รชกาลท1 #ชกพระ #พระราชพธ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon