พิธีเจาะพระกรรณของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้


หลังจากมีอายุครบ 15 ชันษา เมงตะยาชะเวที (พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้) ก็ทรงต้องเข้าพิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณี ทว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะทำพิธีตามแบบธรรมดาๆทั่วไปครับ หากแต่มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปประกอบพิธียังพระเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) ชานกรุงหงสาวดีในอาณาเขตมอญซึ่งเป็นศัตรู พระองค์จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จ โดยประกอบด้วยพราหมณ์ผู้ทำพิธี 8 คน อำมาตย์ 40 คน และทหารม้า 500 นาย รวมถึงบุเรงนองขุนพลคู่พระทัย พระองค์สามารถเคลื่อนขบวนเข้าสู่ดินแดนมอญและผ่านเข้าถึงหงสาวดีโดยไม่ได้รับการต่อต้านใดๆ ระหว่างประกอบพิธีนั้น กษัตริย์หงสาวดีได้ทรงส่งไพร่พลหนึ่งหมื่นนายมาล้อมเอาไว้ แต่พระองค์ก็ตีฝ่าทัพมอญกลับออกไปได้โดยปลอดภัย เหตุการณ์ : พิธีเจาะพระกรรณเมงตะยาชะเวที (พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้) 1531 in พระธาตุมุเตา

#พระเจาตะเบงชะเวต #พมา #เมงตะยาชะเวท #พธเจาะพระกรรณ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon