หอดูดาวโบราณแห่งปักกิ่ง (北京古观象台)


หอดูดาวโบราณแห่งปักกิ่ง (北京古观象台) เป็นศูนย์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในยุคก่อนกล้องโทรทรรศน์ (pretelescopic) ซึ่งใช้ตาเปล่าร่วมกับอุปกรณ์ช่วยในการสังเกตหลายชนิด สร้างขึ้นในปี 1442 โดยพระจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เครื่องมือหลายชิ้นลอกแบบมาจากเครื่องมือสังเกตการณ์โบราณในนานกิง ซึ่งเชื่อว่าตกทอดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งหรือก่อนหน้านั้น

กล่าวกันว่าการสังเกตดวงดาวด้วยเครื่องมือบางชนิดมีมาตั้งแต่ราชวงศ์ซาง รุ่งเรืองจนเป็นวิชาสำคัญในราชวงศ์โจว จนถือเป็นหนึ่งในวิชาหยั่งรู้ที่เหล่าบัณฑิตสำคัญต่างต้องเรียนรู้ ส่วนหอสังเกตการณ์ดาวนั้นมักจะมีมาในทุกราชวงศ์โดยมีเฉพาะในตำแหน่งเมืองสำคัญๆ เพื่อรายงานปรากฏการณ์ท้องฟ้าต่างๆ แก่ราชสำนัก ภาพประกอบ : ภาพวาดหอดูดาวโบราณแห่งปักกิ่งในช่วงศตวรรษที่ 17-18 วาดโดยชาวตะวันตก

#หอดดาว #ปกกง #ดาราศาสตร #กลองโทรทรรศน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon