เขมรเสียพระนครหลวงให้กรุงศรีอยุธยา


ในปีราวพ.ศ.1974 ซึ่งเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ เป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองพระนครหลวงของอาณาจักรขอมและได้รับชัยชนะ เป็นเหตุให้พระนครหลวงยโสธรปุระอันเก่าแก่ถึงคราวล่มสลายลง โดยทัพอโยธยาได้กวาดต้อนเชลยและทรัพย์สินกลับไปกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้กษัตริย์เขมรจึงย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ชื่อว่า กรุงพนมเพ็ญจัตุรมุขจะรามเชียม ใกล้กับพนมเปญในปัจจุบัน

เหตุการณ์ยกทัพบุกพระนครหลวงในครั้งนี้ เพิ่งมีการค้นพบเอกสารจารึกทางฝั่งไทย ซึ่งมีการระบุชื่อแม่ทัพ ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ ในปี 2550 ที่ผ่านมานี่เอง เหตุการณ์ : เขมรเสียพระนครหลวงให้กรุงศรีอยุธยา Year 1431 in Angkor, Cambodia

#เขมร #พระนครหลวง #อยธยา #พระบรมราชาธราชท2 #เจาสามพระยา

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon