นครปอมเปอี (Pompeii) สถานตากอากาศของชนชั้นสูงโรมัน


นครปอมเปอี (Pompeii) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสตกาล แต่เดิมเป็นเพียงเมืองของชนเผ่าเร่ร่อน จนกระทั่งมาถึงในปีที่ 80 ก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีจึงได้กลายเป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน และชาวปอมเปอีจึงได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองโรมัน

หลังจากนั้นไม่นาน ชาวโรมันที่มั่งคั่งร่ำรวยต่างพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอี และบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ผู้คนเหล่านี้ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมผลิดสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือยขึ้นในเมือง ไม่นานปอมเปอีจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง เต็มไปด้วยผูคนที่มีความสามารถสูง ภายในเมืองมีทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆที่ไม่เหมือนใครอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีสะพานส่งน้ำ น้ำพุสาธารณะ โรงละคร เหมือนเมืองใหญ่ๆของโรมันทั่วไป แต่ชาวปอมเปอีจะสะดวกสะบายก็ต่อเมื่ออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดี ส่วนครอบครัวที่ยากจนลงมาจะต้องเริ่มทำงานหาเลี้ยงตนตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้ที่ร่ำรวยในเมืองจำนวนมากไต่เต้ามาจากทาสที่เป็นไทแล้ว ซึ่งคนรวยประเภทนี้ปกติจะไม่มีอำนาจทางการเมือง อุตสาหกรรมหลักของเมืองปอมเปอี คือ การผลิตเหล้าองุ่นและผ้าขนสัตว์

ต่อมาปอมเปอีถูกทำลายลงจากเหตุภูเขาไฟวีซูเวียสปะทุในปี ค.ศ. 79 ร่วมกับเมืองเฮอร์คิวเลเนียม และสาบสูญไปใต้เถ้าภูเขาไฟเกือบ 1,700 ปี ก่อนมีการขุดค้นใหม่อย่างจริงจังในปี 1748

ภาพประกอบ : เมืองปอมเปอีและภูเขาไฟวีซูเวียส ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Pompeii 2014

ที่มาบางส่วนจาก : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/12/X7300280/X7300280.html

#ปอมเปอ #Pompeii #โรมน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon