ราชินีแอนน์ โบลีน (Anne Boleyn)


ราชินีแอนน์ โบลีน (Anne Boleyn) ผู้เป็นพระมเหสีองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 และเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 เป็นหนึ่งในราชินีอังกฤษซึ่งมีเรื่องราวที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ ทั้งเรื่องราวการขึ้นสู่อำนาจ ความขัดแย้งในราชสำนัก และข้อกล่าวหาอันทำให้พระนางถูกสำเร็จโทษในที่สุด

#AnneBoleyn #แอนนโบลน #เฮนรท8 #อลซาเบธท1 #ราชน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon