การสำเร็จโทษเจ้าชายไมเคิลแห่งเซอร์นิคอฟ (Mikhail Vsevolodovich)


ในวันที่ 20 กันยายน 1246 หลังจากที่กรุงเคียฟถูกตีแตกจากการโจมตีของกองทัพมองโกลของบาตูข่าน เหล่าเชื้อพระวงศ์และเจ้านายชาวสลาฟต่างก็ได้ถูกนำตัวพามาอยู่ยังหน้าพระรูปของเจงกิสข่านและถูกบังคับให้ทำความเคารพ แต่ทว่าด้วยทิฐิมานะแห่งความเป็นเชื้อกษัตริย์ และด้วยความที่พระองค์เป็นชาวคริสต์นิกายออร์โทดอกซ์ผู้เคร่งครัดในพระธรรมบัญญัติ เจ้าชายไมเคิลจึงไม่ทรงยอมคุกเข่าลงทำความเคารพต่อรูปเคารพของเจงกิสข่าน และแม้กระทั่งไม่ยอมคุกเข้าต่อบาตูข่านด้วย

การดังกล่าวส่งผลให้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยการแทงและเชือดพระศอต่อหน้ารูปเคารพนั้นในทันทีด้วยฝีมือของทหารชาวมองโกล พร้อมกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่ง ขณะเจ้าชายไมเคิลแห่งเซอร์นิคอฟมีพระชนมายุ 61 พรรษา ซึ่งต่อมา เจ้าชายไมเคิลจึงได้รับการสถานาขึ้นเป็น "นักบุญไมเคิลแห่งเซอร์นิคอฟ" (Saint Michael of Chernigov) นักบุญแห่งนิกายออร์โทดอกซ์ จากการมรณสักขีของพระองค์ในเหตุการณ์ครั้งนั้น ภาพประกอบ : เจ้าชายไมเคิลแห่งเซอร์นิคอฟ (Michael of Chernigov) ขัดขืนการบังคับให้ทำความเคารพต่อรูปปั้นตัวแทนของเจงกิสข่าน

#ไมเคลแหงเซอรนคอฟ #บาตขาน #เคยฟ #ออรโทดอกซ #มรณสกข #เจงกสขาน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon