ฟลาเวียน แอมฟิเธียเตอร์ (Flavian Amphitheatre)


ฟลาเวียน แอมฟิเธียเตอร์ (Flavian Amphitheatre) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งใช้เป็นที่จัดการประลองระหว่างนักสู้ (gladiator) จัดแสดงจำลองการรบครั้งสำคัญ และการต่อสู้กับสัตว์ป่า ซึ่งการแสดงทั้งหมดเป็นการต่อสู้จริงและอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดการประหารนักโทษด้วยวิธีต่างๆในโคลอสเซียมอีกด้วย โคลอสเซียมเริ่มสร้างในปีค.ศ.70 ในรัชสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างแล้วเสร็จในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยของจักรพรรดิไททัส อัฒจันทร์ก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดความยาวโดยรอบได้ 527 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 - 80,000 คน มีการออกแบบให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน

#โคลอสเซยม #Colosseum #gladiator #เวสเปเซยน #FlavianAmphitheatre #ฟลาเวยนแอมฟเธยเตอร

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon