แกลลีย์ (Galley) เรือรบแห่งยุคโบราณ


ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา เรือรบโดยทั่วไปที่มีบทบาทในการรบทางน้ำจะเป็นแบบที่เรียกว่า แกลลีย์ (Galley) ตัวเรือจะมีลักษณะลำเรือแคบ ยาว ใช้แรงของฝีพายเป็นหลักในการขับเคลื่อน บวกกับแรงลมในบางครั้ง ฝีพายต้องมีอย่างน้อยราว 60 คนขึ้นไป เรือส่วนมากมักจะออกแบบให้มีหัวแหลมและแข็ง เพื่อที่จะสามารถพุ่งเข้าชนเรือของศัตรูให้ได้รับความเสียหาย ยุทธวิธีของการใช้เรือแบบแกลลีย์ ส่วนมากจะใช้วีธีเข้าเทียบเพื่อให้ทหารข้ามไปโจมตีศัตรูแบบประชิดตัว หรือบางครั้งก็จะมีการใช้ธนูโจมตีเพื่อตัดกำลัง เรือแกลลีย์มีบทบาทในยุทธนาวีครั้งสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์โลกเรื่อยมา จนกระทั่งถึงช่วงปลายคริสตศตววรษที่ 16 เมื่อเริ่มมีการสร้างเรือใบขนาดใหญ่เพื่อเข้ามาใช้งานแทนที่

#แกลลย #เรอรบ #เรอ #ยทธวธ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon