ฮั่นฝู - ชุดประจำชาติแห่งชนชาติฮั่น


ชุดแบบจีนโบราณ หรือที่เรียกกันว่า ฮั่นฝู (漢服) เป็นชุดประจำชนชาติของฮั่น ซึ่งชาวจีนแต่งกายด้วยชุดในลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง (ราว 3,000 - 3,600 ปีมาแล้ว) เรื่อยมาจนถึงสมัยที่ราชวงศ์ชิงล้มราชวงศ์หมิงลงได้ ราชสำนักชิงซึ่งเป็นชาวแมนจูได้เข้ามาปกครองจีนจึงได้ปฏิวัติเครื่องแต่งกายของชาวจีนจากชุดฮั่นฝู มาเป็นแบบคล้ายๆชุดกี่เพ้า (旗袍) ซึ่งพบเห็นได้ในปัจจุบัน ภาพประกอบ(บน) : การแต่งการชุดฮั่นฝูของสาวชาววังในสมัยราชวงศ์หมิง ภาพประกอบ(ล่าง) : ชุดฮั่นฝูในสไตล์ของราชวงศ์ถัง

#ชดประจำชาต #ฮน #ฮนฝ #จน #หมง #ถง

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon