ฟิล์มสีKodachrome


ฟิล์มสีรุ่น "Kodachrome" ของโกดัก เปิดตัวในปี 1935 (พ.ศ.2478) โดยได้รับความนิยมอย่างมาก และผลิตอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งเทคโนโลยีในการบันทึกภาพได้เปลี่ยนไป ฟิล์มรุ่นนี้จึงเสื่อมความนิยมลงและเลิกผลิตไปในเดือนธันวาคมปี 2010

#ฟลม #ถายภาพ #โกดก

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon