จุดเริ่มต้นของนครปักกิ่ง


ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย์ โดยปรากฎในบันทึกครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โจว มีชื่อว่าเมืองจี่ เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในราวปีที่ 1045 ก่อนคริสตกาล ต่อมาในยุคชุนชิว ได้กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน หลังจากนั้นก็ได้มีฐานะเป็นเมืองหลวงของนครรัฐในหลายยุคหลายสมัยที่จีนแตกแยกเป็นก๊กเหล่า จนกระทั่งได้เป็นเมืองหลวงของจีนครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หยวน จากนั้นก็ได้มีฐานะเป็นเหมืองหลวงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของสมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง จนกระทั่งถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ภาพประกอบ(บนสุด) : นครต้าตู (ปักกิ่ง) ราชธานีของราชวงศ์หยวน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าหยวนซื่อจูหวางตี้ (กุบไลข่าน) และพระราชวังต้องห้ามของราชวงศ์หยวน ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าหยวนฮุ่ยจง (อูคานตูข่าน) จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของหยวน จากซีรีส์ Empress Ki ของ MBC

#ปกกง #หยวน #หยวนซอจหวางต #กบไลขาน #พระราชวงตองหาม #หยวนฮยจง #อคานตขาน #เมองหลวง #ชง

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon