ประภาคารฟารอสแห่งอเล็กซานเดรีย แสงนำทางแห่งยุคโบราณ


ประภาคารฟารอสแห่งนครอเล็กซานเดรีย (Pharos Lighthouse of Alexandria) เป็นประภาคารที่สร้างด้วยหินอ่อนขาวทั้งหลัง ซึ่งเป็นหินอ่อนจากเกาะไซปรัส เป็นประภาคารขนาดใหญ๋ที่ได้ตั้งอยู่ที่บนเกาะฟารอส ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าไนล์ (Nile Delta's western edge) ประภาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปโตเลมีที่ 1 และสร้างจนแล้วเสร็จในรัชสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่ 2 ฟิลาเดลฟุส (Ptolemy II Philadelphus) พระราชโอรส ในช่วงระหว่างปีที่ก่อสร้าง 280 - 247 ปีก่อนคริสตกาล มีความสูงประมาณ 120 -140 เมตร และก็มีตะเกียงขนาดใหญ่อยู่ที่บนยอด นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าในเวลากลางวันก็จะปล่อยควัน ในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จากระยะไกลๆ ซึ่งพวกเขาต่างก็ยังไม่ทราบว่า พวกเขาได้ใช้วิธีใดในการจุดไฟและส่องแสง บ้างก็ได้ทำการสันนิษฐานว่าใช้กระจกในการส่องแสง บ้างก็เชื่อว่า สามารถส่องแสงได้ถึง 4 ทาง แต่บางส่วนก็เชื่อว่า ส่องแสงได้เพียงแค่ 2 ทางเท่านั้น ซึ่งก็เป็นประภาคารที่ช่วยในการได้ส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้ชาวเรือเดินทางปลอดภัยในเวลากลางคืน ประภาคารฟารอสแห่งนี้ได้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้สร้างขึ้นหลังจาก มหาวิหารเก็บพระศพแห่งมุสโสลิอุมขององค์พระเจ้าโมโซลุส เจ้าผู้ครองนครฮาลิคาร์นัสซุสแห่งอาณาจักรลิเซีย (Mausoleum of Halicarnassus) และ มหาปิรามิดของฟาโรห์คูฟูแห่งเมืองกีซา (Great Pyramid of Giza) มหาประภาคารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงซึ่งเขาได้มีนามว่า โซเครตัส หรือ โซเครโตส หรือว่า โซเครตีสแห่งนิดอส เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดรองจากมหาปิรามิดเท่านั้น.... หลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคต ในปี 323 ปีก่อนคริสตกาล ผู้นำคนใหม่ คือ แม่ทัพปโตเลมี โซเตอร์ ได้ขึ้นครองอียิปต์ และบริหารประเทศรุ่งเรืองร่ำรวยมาก ในระหว่างนั้นพระเจ้าปโตเลมีทรงเห็นว่าเมืองจะต้องมีกลไกที่จะควบคุมการจราจรทางน้ำและมีสัญลักษณ์ของเมือง ดังนั้น ในปี 290 ก่อนคริสตกาล จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างประภาคาร ซึ่งก็ได้ใช้เวลาสร้างอยู่นาน 20 กว่าปี (หรือ 40 ปี เพราะสร้างเสร็จถึงยอดประภาคารในสมัยพระเจ้าปโตเลมีมี่ 2) กลายเป็นประภาคารแห่งแรกในโลก และเป็นอาคารที่สูงสุดรองจากมหาพิรามิด ผู้ออกแบบประภาคารนี้มีชื่อว่า โซสตราตีสแห่งนิดอส ซึ่งอยากจะให้ใช้ชื่อตนเองนั้นเป็นชื่อของอาคาร แต่พระเจ้าปโตเลมีที่ 2 พระโอรสของพระเจ้าปโตเลมีที่ 1 ซึ่งครองราชย์ในเวลาต่อมาไม่เห็นด้วย และต้องการให้ใช้นามของพระองค์ นายช่างโซสตราตีสจึงใช้เล่ห์เขียนชื่อตนเองไว้ส่วนในแล้วฉาบด้วยชื่อกษัตริย์ เมื่อเวลาผ่านไปพลาสเตอร์หลุดลอก จึงปรากฏชื่อโซสตราตีสในที่สุด ประภาคารฟารอสแห่งอเล็กซานเดรีย ได้พังทลายลงจากแผ่นดินไหวในปีคริสตศักราช 365 เหลือเพียงแค่ลำตัวของประภาคาร และก็ได้ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งหินอ่อนได้ถูกขนย้ายและนำมาทำเป็นป้อมปราการของสุลต่านมัมลุก และก็พังทลายลงเป็นลำดับ คือ ค.ศ.796,ค.ศ.956 และก็ใน ค.ศ.1303 และครั้งสุดท้ายในปี 1323 ประภาคารได้ถล่มลงมาจนหมดไปพร้อมๆกับการจมลงของเกาะฟารอส อันเกิดจากสาเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแห่งนี้จมลงสู่ก้นทะเลตลอดกาล

#ประภาคารฟารอส #อเลกซานเดรย #สงมหศจรรย

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon