ชาวนอร์มัน (Normans)


ชาวนอร์มันในศตวรรษที่ 11

ชาวนอร์มัน (Normans) คือกลุ่มชนผู้อาศัยในดินแดนนอร์มังดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพวกไวกิงผู้ได้รับชัยชนะต่อผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิมที่เป็นชนแฟรงค์ (Franks) และกอลล์-โรมัน (Gallo-Roman) ความเป็น “ชนนอร์มัน” เริ่มเป็นที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกราวครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยคำว่า “นอร์มัน” มาจากคำว่า “นอร์สเม็น” หรือ “นอร์ธเม็น” (Norsemen หรือ Northmen) ตามชื่อไวกิงจากสแกนดิเนเวียผู้ก่อตั้งนอร์มังดี ชนนอร์มันมีบทบาทสำคัญในทางการเมือง, การทหาร และวัฒนธรรมของยุโรป และตะวันออกใกล้ในหลายดินแดน ชนนอร์มันขยายดินแดนโดยการรุกรานและยึดครอง โดยยกตัวอย่างครั้งสำคัญเช่น การพิชิตและเข้าครอบครองเกาะอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1066 ของพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ผู้พิชิต (William I the Conqueror) ซึ่งเป็นชาวนอร์มัน

#นอรมน #Normans #ชนชาต

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon